Strona główna Systemy sprzedaży Dla gastronomii

System gastronomiczny 4Rest

Poniżej przedstawiamy jedynie wybrane funkcje systemu 4Rest. W celu poznania pełnej funkcjonalności skontaktuj się z nami - zorganizujemy dla Ciebie prezentację systemu. Zapraszamy również do pobrania wersji demonstracyjnej programu

Funkcje POS - praca kelnerska:

- obsługa ekranów dotykowych,
- obsługa palmtopów (dowolnych posiadających przeglądarkę www),
- wiele punktów sprzedaży,
- łatwa i przejrzysta obsługa,
- obsługa dowolnej liczby drukarek kuchennych (system sam rodziela wydruk pozycji z jednego rachunku na poszczególne drukarki, potwierdzanie storna - wydrukiem, wydruki kontrolne, itp),
- wydruki rachunków wstępnych (dowolnie definiowane z możliwością umieszczenia grafiki),
- przyporządkowanie zdjęć lub dowolnej grafiki do poszczególnych przycisków na ekranie,
- rozbudowany system uprawnień dla kelnerów,
- logowanie przy pomocy kart magnetycznych lub zbliżeniowych,
- możliwość nadawania własnych nazw poszczególnym rachunkom lub nazwy nadawane automatycznie,
- graficzna prezentacja sali (automatyczne przyporządkowanie rachunku do stolika),
- obsługa dowolnej ilości rachunków dla każdego kelnera,
- system autoryzacji niektórych funkcji przez managera (nadawane uprawnieniami),
- grupowa obsługa rachunku, - łączenie i dzielenie rachunków,
- możliwość stornowania pozycji w zależności od nadanych uprawnień,
- rozbudowany system rabatowania (karty rabatowe dowolnie definiowane, rabaty kwotowe i procentowe, rabat dla wybranych pozycji, itp),
- zmiana kolejności bonowania (technologia drag&drop - przesuwaj dowolnie palcem dany produkt po rachunku w górę i w dół)
- atrybuty produktów (np. bardziej wysmażony, mniej wysmażony), w tym również atrybuty ilościowe,
- obsługa zestawów alternatywnych (np. frytki lub ryż lub ziemniaki, cola lub fanta lub sprite),
- rozliczenia kelnerskie, wydruk rozliczenia zmiany,
- definiowane własne raporty kelnerskie,
- obsługa rezerwacji stolików (z możliwością wstępnej rezerwacji menu + możliwość automatycznego utworzenia rachunku kelnerskiego na podstawie rezerwacji),
- pełna rejestracja historii rachunku,

Funkcje "biurowe"

 • łatwe i naturalne przeglądanie i edytowanie towarów, rezerwacji i produktów (rezygnacja kodów, operacje jedynie na nazwach - najbardziej naturalne z możliwych, zastosowanie technologii drag&drop np .p rzy przesuwaniu towarów pomiędzy poszczegónymi grupami),
 • definiowane uprawnienia użytkowników,
 • tworzenie receptur na zasadzie przeciągania myszą odpowiednich składników,
 • definiowanie receptur dla dowolnej ilości porcji (możliwośc zmiany ilości porcji w trakcie tworzenia receptur,
 • obliczanie kosztu receptury na bieżąco w trakcie jej tworzenia w/g kosztu bieżącego lub w/g kosztów przyjęcia na magazyn,
 • definiowalne wszystkie llisty słownikowe,
 • dowolnie definiowalne przeliczniki jednostek miary,
 • szybki dostęp do raportów i wykresów (np. historia obrotu towarem, stan magazynowy na dowolny dzień wstecz, raport godzinowy sprzedaży)
 • dowolne wyszukiwanie, filtrowanie i grupowanie danych,
 • moduł kalkulacji kosztów (doskonałe narzędzie do planowania większych imprez z mołżiwością zapisania w zewnętrznym pliku danej kalkulacji, automatyczne przygotowanie listy zakupów, itp),
 • automatyczne raporty braków magazynowych na podstawie stanów minimalnych i poziomów ostrzegawczych,
 • bezpośredni pogląd rachunków kelnerskich (wraz z ich pełną historią)
 • dostęp do rozliczeń kelnerskich, analizy rozliczeń,
 • możliwość śledzenia dowlonych połaczeń (np. towar->receptury w których występuje->rachunki na których został sprzedany->szczegóły rachunku->szczegóły operacji magazynowej itp),
 • dowolnie definiowane raporty i wydruki, w tym wykresy,
 • współpraca z systemem hotelowym HotelOnLine,
 • dostęp do pełnej funkcjonalnosci przez Internet,

Obsługa magazynów:

 • rozlilczanie magazynów on-line,
 • dowolna definiowana struktura magazynów,
 • definiowane rodzaje operacji magazynowych,
 • łatwe wprowadzanie dokumentów przyjęć PZ (z wykorzystaniem naturalnych przeliczników jednostek miary i zawartości opakowań),
 • obsługa dostawców,
 • przeglądanie dokumentów magazynowych w dowolnym przekroju (łączenie, grupowanie, filtorwanie danych),
 • eksport danych do plików *.xls, *.pdf, *.html, *.txt,
 • inwentaryzacje + wydruki arkuszy spisów z natury,
 • dowolne wydruki i raporty łacznie z wykresami,
 • dostęp do pełnej funkcjonalnosci przez Internet,

Funkcje finansowe:

 • obsługa paragonów z terminala kelnerskiego i części "biurowej",
 • obsługa faktur VAT z terminala kelnerskiego i części "biurowej" (możliwość automatycznego łączenia pozycji rachunku według stawek VAT i fakturowania "usług gastronomicznych",
 • faktury korekty,
 • zamiana paragonu na fakturę,
 • obsługa faktur zaliczkowych,
 • analizy sprzedaży w/g dowolnych danych,
 • rejestr VAT,
 • dokumenty KP/KW,
 • kalkulator odsetek (definiowalna stawka odsetek),
 • możliwość generowania danych do systemu księgowego,

Pobierz wersję demo
Pobierz instrukcję do programu