Skontaktuj się z nami: | 16 621 63 08 | biuro@er-tel.pl

SERWIS URZĄDZEŃ FISKALNYCH

Rozpoczęcie użytkowania urządzenia fiskalnego nieodłącznie wiąże się z wyborem odpowiedniego dla siebie serwisu. To właśnie tu przez następne lata będziesz przyjeżdżał w razie niespodziewanej awarii drukarki czy wykonania obowiązkowego przeglądu kasy fiskalnej. Pamiętaj także, że zmiana na inny serwis kasy fiskalnej z obecnego wiąże się z dodatkowymi kosztami i niepotrzebnym stresem! Wybór serwisu fiskalnego ma zatem decydującą rolę już na starcie i zalecamy, by decydować z głową.
Jakie są obowiązki serwisu fiskalnego?
Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, serwis główny (czyli producent urządzenia fiskalnego) może zlecić wykonywanie serwisu kasy fiskalnej innemu podmiotowi, posiadającemu nadane mu uprawnienia. Wtedy taka placówka nazywana jest autoryzowanym serwisem kas fiskalnych. Serwis fiskalny tuż po zakupie urządzenia fiskalnego przez przedsiębiorcę, powinien przeprowadzić jego fiskalizację. Obowiązkiem serwisu kas jest także przeprowadzanie regularnych (co 2 lata) przeglądów urządzeń fiskalnych. Uwaga! Przypominanie o przeglądzie kasy fiskalnej nie leży w gestii serwisu! Takie przypomnienie ustawiane jest przez serwisanta na urządzeniu fiskalnym, jeśli istnieje taka możliwość. W innym przypadku to podatnik musi pamiętać o dokonaniu takiego przeglądu w terminie nie rzadziej niż co 2 lata.