Strona główna Serwis Urządzeń fiskalnych

Serwis kas oraz drukarek fiskalnych

Przegląd techniczny jest obowiązkiem stosującego kasy. Przeglądu dokonuje wyłącznie odpowiedni serwisant wpisany jako właściwy w książce kasy fiskalnej.

Przeglądu technicznego dokonuje się co 24 miesiące, częstsze przeglądy techniczne dotyczą podatników posiadających taksometry, w związku z ponowną ich legalizacją.Przeglądem technicznym kas należy objąć:

  • stan wszystkich plomb kasy i zgodność ich z zapisem w książce kasy i dokumentacją serwisu kas;
  • stan obudowy kasy;
  • czytelność dokumentów fiskalnych drukowanych przez kasę;
  • program pracy kasy i program archiwizujący, jego wersję, zgodność z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu kas;
  • poprawność działania kasy, w szczególności w zakresie emisji dokumentów fiskalnych;
  • poprawność działania wyświetlacza klienta;
  • stan płyty głównej, pamięci fiskalnej kasy i modułu fiskalnego kasy co do zgodności z dokumentacją konstrukcyjną kasy, a wynik przeglądu wraz z zaleceniami należy wpisać do książki kasy;
  • sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów wewnętrznego zasilania kasy.


Każdy przegląd należy rejestrować w książce kasy.