Strona główna Dla klienta Zwrot za zakup kasy

Zwrot za zakup kasy

Podatnicy, którzy rozpoczynają rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym mają możliwość skorzystania z ulgi na zakup każdej z kas rejestrujących, zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Wysokość ulgi może wynosić 90% jednostkowej ceny zakupu (netto), nie więcej jednak niż 700 PLN za urządzenie.

 

Aby skorzystać ze zwrotu należy:
1. Przed rozpoczęciem ewidencjonowania złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego pisemne zawiadomienie o instalowanych kasach  - Druk: Zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu ich używania, z podaniem ich ilości i adresów instalacji (należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia, które chcemy zainstalować, również kasy rezerwowe).
2. Wykonać w terminie fiskalizację kasy.
3. W ciągu 7 dni od fiskalizacji złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wypełniony formularz -  Druk : Zgłoszenie kasy przez podatnika
4. Przedstawić w Urzędzie Skarbowym oryginał faktury potwierdzającej nabycie kasy wraz z dowodem zapłaty całej należności.
5. Rozliczyć wydatek w deklaracji podatkowej lub wystąpić o zwrot do Urzędu Skarbowego.